LIKVOGN 2076

LIKVOGN 2076

LIKVOGN 2076 er et musikalsk performans inspirert band. Musikk og tekster kommer ut i fra et menneskelig, sosialt og samfunnskritisk engasjement med et uforbeholdent likeverd i sentrum.

Bandet spiller på selvlagde instrumenter laget av skrot og utrangerte gjenstander, som får nytt liv og en ny funksjon.

LIKVOGN 2076 har en sterkt kunstnerisk forankring da to av bandmedlemmene er utøvende kunstnere,  

Tobbe Malm og Tore Wilhelmsen


Bandet holder jevnlig konserter og kan leies inn til arrangementer.


BANDET:

Tobbe Malm

Ilan Dehli Villanger

Tore Wilhelmsen

Kolsåsbanen                                                                                                                                                     Frossen mann