Hjem
2020 GJENTAGELSE 003 med navn
IMG_6763 (2)
David Brooks 003 – Kopi
David Brooks 001
2020.10.27 gjentakelse x 3

Tore Wilhelmsen er med i kunstnerfellesskapet SOOT på Bærums Verk, i Verksgata 6B

Der vil du til en vær tid se et godt utvalg av hans arbeider og kunne besøke han i atelieet.


SOOT er både atelier og galleri for:

billedkunstner Solveig M. Skogseide, kunstsmed Tobbe Malm og Tore Wilhelmsen.

Utsmykningsoppdraget til Lommedalen Kirke er ferdig og levert.

Kirken skal ettablere en MINNENISJE til minne om dem som er godt bort hvor dette arbeidet skal henge - en gullstråle.

P.g.a. korona er ettableringen av minnenisjen satt på vent, men kirken planlegger at den skal komme på plass til høsten 2021. Nærmere info kommer.


2020 KIRKEN  003 – Kopi
9ScNCWBWbjA – Kopi
IMG_8895
David Brooks 001