Hjem
2020 GJENTAGELSE 003 med navn
GJENTAKELSE 7_gul
UTEN TITTEL
GJENTAKELSE 5
David Brooks 003 – Kopi
2020.10.27 gjentakelse x 3

Når du går trappen opp i 2. etg. i SOOT kommer du rett inn i Tore Wilhelmsens atelier. Her bugner det av garn og tråder og nye tekstile skulpturer blir til. Det er en møysommelige og tidkrevende prosesser Tore jobber med på vei til det ferdige resultat. Veggene er fylt opp med både ferdige arbeider og arbeider under produksjon. Mitt i rommet står det store arbeidsbordet. Her kommer du tett inn på kunstneren og den skapende prosessen. 

.

SOOT er både atelier og galleri for:

billedkunstner Solveig M. Skogseide, kunstsmed Tobbe Malm og Tore Wilhelmsen.

Utsmykningsoppdraget til Lommedalen Kirke er ferdig og levert.

Kirken skal ettablere en MINNENISJE til minne om dem som er godt bort hvor dette arbeidet skal henge - en gullstråle.

P.g.a. korona er ettableringen av minnenisjen satt på vent, men kirken planlegger at den skal komme på plass til høsten 2021. Nærmere info kommer.


2020 KIRKEN  003 – Kopi
9ScNCWBWbjA – Kopi
IMG_8895
David Brooks 001