Tore Wilhelmsen
Tore Wilhelmsen   foto: Morten Brun

BEVEGELSE


Bevegelse.

Linjens bevegelse.

Formens bevegelse.

Bevegelse i det kunstneriske uttrykk.


Man er i konstant bevegelse,

en bevegelse som aldri slutter.


Bevegelsen og formene som linjene danner på innsiden og utsiden av seg selv,

deres samspill seg i mellom, skyggene de lager -

alt dette fascinerer og inspirerer meg.


I mine arbeider benytter jeg meg av garn og den tekstile overflaten med dens egenskaper.

Mykhet og bevegelighet i materialene skaper bevegelse i form.


ARBEIDER 2014.01.28 tekstil -H.93 x B.63 x D.3 cm jpg.
ARBEIDER 2013.03.30 Bevegelse 5 A - Kopi
ARBEIDER 2013.03.30 -2 -  Møtepunkt
ARBEIDER 2017 BEVEGELSE 3 IMG_1917