SOOT

SOOT - atelier og galleri for

billedkunstner Solveig M. Skogseide, www.solveigskogseide.com

kunstsmed Tobbe Malm, www.tobbemalm.com

tekstilkunstner Tore Wilhelmsen. www.torewilhelmsen.no

 

Adr.: Verksgata 6B, 1354 Bærums Verk

TRE KUNSTNERE – TRE UTTRYKK – TRE MOTSETNINGER – EN HELHET

tekstilkunstner Tore Wilhelmsen

SOOT,

Verksgata 6 B

galleri og atelier for Tore, Solveig og Tobbe