SOOT

SOOT - atelier og galleri for

billedkunstner Solveig M. Skogseide,

kunstsmed Tobbe Malm,

tekstilkunstner Tore Wilhelmsen.

 

Adr.: Verksgata 6B, 1354 Bærums Verk

TRE KUNSTNERE – TRE UTTRYKK – TRE MOTSETNINGER – EN HELHET

tekstilkunstner Tore Wilhelmsen

SOOT,

Verksgata 6 B

galleri og atelier for Tore, Solveig og Tobbe