Kunstnerisk visjon

BEVEGELSE

 

Bevegelse.

Linjens bevegelse.

Formens bevegelse.

Bevegelse i det kunstneriske uttrykk.

 

Man er i konstant bevegelse,

en bevegelse som aldri slutter.

 

Bevegelsen og formene som linjene danner på innsiden og utsiden av seg selv,

deres samspill seg i mellom, skyggene de lager -

alt dette fascinerer og inspirerer meg.

 

I mine arbeider benytter jeg meg av garn og den tekstile overflaten med dens egenskaper.

Mykhet og bevegelighet i materialene skaper bevegelse i form.

 

 

SOOT,

Verksgata 6 B

galleri og atelier for Tore, Solveig og Tobbe